0906.800.096      fb.com/iiehsu        

GHI CHÉP THÔNG MINH VỚI MS ONENOTE 2016

GHI CHÉP THÔNG MINH VỚI MS ONENOTE 2016

GHI CHÉP THÔNG MINH VỚI MS ONENOTE 2016

Trong thế giới thông tin ngày nay, việc quản lý hiệu quả thông tin rất quan trọng và OneNote là một ứng dụng của Microsoft Office được sử dụng để đáp ứng yêu cầu đó. OneNote được coi là một cuốn sổ tay ghi chép kỹ thuật số có thể để lưu trữ nhiều nội dung định dạng khác nhau (chữ viết tay, văn bản đánh máy, hình vẽ, âm thanh, hình ảnh…)  một cách có tổ chức, truy cập nội dung từ mọi nơi và cũng có thể chia sẻ nội dung đó.

Với OneNote, bạn có thể nhập vào không giới hạn các dữ liệu thô ở bất kỳ vị trí nào tại các trang và được tự động lưu trữ. Đặc biệt, đối với giáo viên và học sinh hay những người làm công việc hành chính – văn phòng thì OneNote là một công cụ vô cùng hữu ích để ghi chép nội dung hay giáo án.

Để nhanh chóng sử dụng thành thạo OneNote, bạn có thể tham gia khóa học với thời lượng chỉ 12 giờ tại Hoa Sen Academy – trường Đại học Hoa Sen. Khóa học dành cho tất cả mọi người có hiểu biết cơ bản về Microsoft Office 2016 và muốn kết hợp tính năng ghi chú kỹ thuật số và cộng tác ghi chú bằng cách sử dụng Microsoft OneNote 2016. Ngoài việc tạo và sửa đổi sổ ghi chép OneNote, khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn cách chèn hình ảnh và nhúng tệp vào sổ tay, phân loại nội dung, chia sẻ nội dung với OneDrive® và xuất nội dung sang các định dạng tệp khác. Bạn cũng được học cách sử dụng Outlook và OneDrive để gửi và chia sẻ, xuất nội dung và quản lý lịch sử OneNote và các bản sao lưu,…

  • Course Overview

In today’s information-driven world, effective management of your information is crucial. This course provides a way for learners to create and collect their notes. This course will introduce learners to using OneNote notebooks to store a variety of content in an organized way, access the content from anywhere, and also share it.

  • Who Should Attend?

This course is intended for people in a variety of roles and fields who have a basic understanding of Microsoft Office 2016 and want to incorporate digital note-taking and note collaboration by using Microsoft OneNote 2016. In addition to creating and modifying OneNote notebooks, this course will introduce you to inserting images and embedding files into notebooks, categorizing content, sharing content with OneDrive®, and exporting content to other file formats.

  • Course Objectives

In this course, you will develop digital note-taking skills by creating, modifying, and managing OneNote notebooks that work with other Microsoft Office programs. You will: Navigate and customize the OneNote interface and environment. Add and format text, images, audio, links, and drawing objects to a notebook. Embed Excel spreadsheets and attach other files to a notebook. Categorize, organize, and search notebook content. Check spelling in, print, and password-protect notebooks. Use Outlook and OneDrive to send and share notebook content. Export notebook content and manage notebook history and backups.

       1.       Getting Started with OneNote

       2.       OneNote Workspace

       3.       Managing Notes

       4.       Embedding & Attaching Files

       5.       Working with Text

       6.       Working with Image

       7.       Drawing in OneNote

       8.       Tables in OneNote

       9.       Audio and Video Notes

      10.     Using Quick Notes

      11.     Handwriting in OneNote

      12.     Using Template

      13.     File Attachments

      14.     Working with Links

      15.     Tagging & Searching

      16.     Protecting & Sharing OneNote

      17.     Authoring & Reseaching

      18.     Spell Checking & AutoCorrect Option

      19.     Integrating OneNote with Outlook

      20.     Creating Notes to Outlook Tasks

      21.     Backup & Restore

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin