0906.800.096      fb.com/iiehsu        

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH KINH DOANH POWER BI

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH KINH DOANH POWER BI

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH KINH DOANH POWER BI

Nắm giữ chìa khóa vàng của doanh nghiệp với Power BI

Power BI là một trong những phần mềm BI (Business Intelligence) phổ biến nhất hiện nay của tập đoàn Microsoft nhằm khai thác được nguồn Data (dữ liệu) - tài nguyên quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Power BI là một giải pháp phân tích kinh doanh cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu của mình và chia sẻ thông tin chi tiết trong tổ chức của bạn hoặc nhúng chúng vào ứng dụng hoặc trang web của bạn; kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu và làm cho dữ liệu của bạn trở nên sống động với các trang tổng quan và báo cáo trực tiếp. Vì vậy, Power BI là công cụ trực quan báo cáo cá nhân của bạn hoặc có thể là công cụ đắc lực phân tích và quyết định cho các dự án nhóm, bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Power BI được xây dựng trên nền tảng của Excel, nên nếu bạn có thể sử dụng Excel thì việc học và sử dụng Power BI cũng không quá khó khăn. Tại Hoa Sen Academy có đào tạo khóa học MS Power BI với thời lượng 24 giờ, có thể giúp bạn nhanh chóng thành thạo Power BI để nắm giữ chìa khóa thành công trong tương lai. Nếu bạn đang nắm giữ kho dữ liệu của cơ quan/doanh nghiệp và cần chuyển đổi dữ liệu đó thành một báo cáo trực quan nhất thì khóa học này là vô cùng hữu ích.

 1. Overview

Power BI is a business analytics solution that lets you visualize your data and share insights across your organization, or embed them in your app or website. Connect to hundreds of data sources and bring your data to life with live dashboards and reports.

Power BI is robust and enterprise-grade, ready for extensive modeling and real-time analytics, as well as custom development. So it can be your personal report and visualization tool. It can also serve as the analytics and decision engine for group projects, divisions, or entire corporations.

 1. Course description

The main purpose of the course is to give students a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes creating visualizations, the Power BI Service

 1. Who should attend

The course is for individuals responsible for accessing the organization's data, transforming that data and generating reports.

 1. Exit profile
 • On course completion, learners will be able to:
 • Perform Power BI desktop data transformation.
 • Describe Power BI desktop modelling.
 • Create a Power BI desktop visualization.
 • Implement the Power BI service.
 • Describe how to connect to Excel data.
 • Describe how to collaborate with Power BI data.
 • Connect directly to data stores.
 1. Prerequiste
 • Basic knowledge of Pivot Table
 • Knowledge of Excel (Level Intermediate or Advanced)
 1. Course outline
 • Lesson 1. Introduction to Chart & Dashboard
 • Lesson 2. Power BI - Overview
 • Lesson 3. Connect to Data
 • Lesson 4. Shape and Combine Data
 • Lesson 5. Data Fundamentals
 • Lesson 6. Create and Visualizations and Reports
 • Lesson 7. Sharing your Work

 

 

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin