0906.800.096      fb.com/iiehsu        

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VISUAL BASIC

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VISUAL BASIC

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VISUAL BASIC

Biến Excel trở thành phần mềm chuyên dụng với VBA

Với hầu hết mọi người, nhất là dân văn phòng thì phần mềm Excel là một công cụ quen thuộc sử dụng hữu ích cho công việc của mình. Tuy nhiên, với những người chuyên làm việc với bảng tính và biểu đồ cho yêu cầu công việc ngày càng cao thì chức năng và công cụ có sẵn trong Excel nhiều khi chưa thể đáp ứng được. Chính vì vậy, Microsoft cho ra đời lập trình Visual Basic for Applications (viết tắt: VBA) tích hợp trong Excel giúp người dùng có thể tùy chỉnh các ứng dụng của Microsoft Office.

Nếu bạn cần tạo ra những ứng dụng nhỏ trong Excel để đáp ứng yêu cầu công việc của mình thì cách tốt nhất là sử dụng VBA để tạo ra sản phẩm giống các phần mềm chuyên dụng. Học VBA không quá phức tạp và đòi hỏi nhiều, cho dù bạn không phải là dân công nghệ thông tin, chưa biết gì về lập trình cũng có thể.

Hoa Sen Academy – trường Đại học Hoa Sen đào tạo khóa học Visual Basic for Applications với thời lượng 28 giờ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu mong muốn có được kiến ​​thức cơ bản về kỹ thuật lập trình và viết một chương trình đặc biệt để tạo một số hàm trong MS Excel 2016.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ đạt được

 • Kiến thức về kỹ thuật lập trình
 • Viết ứng dụng dựa trên Windows
 • Tạo một số hàm và macro trong MS. Excel 2016

Course description:

This course is designed for people who wish to gain the knowledge of Fundamental of Programming Technique and write a program especially for creating some function in MS Excel 2016.

Upon the complete this course students gain:

 • Knowledge of the technique of programming
 • Writing Windows-Based Applications
 • Creating some functions and macros in MS. Excel 2016

Chapter 1 – Introducing Visual Basic for Applications

 • An Introduction to VBA – the programming language built into Excel
 • How VBA differs from traditional spreadsheet macro languages and how it differs from the Visual Basic language
 • How to use the Visual Basic Editor (VBE)
 • How to work in the Code windows in the VBE and customize the VBE environment
 • How to use Excel’s macro recorder
 • An overview of objects, collections, properties, and methods
 • A case study of the comment object
 • Specific information and examples of working with Range objects
 • How to access a lot of information about Excel objects, properties, and methods

Chapter 2 – VBA Programming Fundamentals

 • Understanding VBA language elements, including variables, data types, constants, and arrays
 • Using VBA built-in functions
 • Manipulating objects and collections
 • Controlling the execution of your procedures

Chapter 3 – Working with VBA Sub Procedures

 • Declaring and creating VBA Sub procedures
 • Executing procedures
 • Passing arguments to a procedure
 • Using error-handling techniques
 • An example of developing a useful procedure

Chapter 4 – Creating Function Procedures

 • The difference between Sub procedures and Function procedures
 • How to create custom functions
 • About Function procedures and function arguments
 • How to create a function that emulates Excel’s SUM function
 • How to debug functions, deal with the Insert Function dialog box, and use add-ins to store custom functions

Chapter 5 – VBA Programming Examples and Techniques

 • Examples of using VBA to work with ranges
 • Examples of using VBA to work with workbooks and sheets
 • Custom functions for use in your VBA procedures and in worksheet formulas
 • Examples of miscellaneous VBA tricks and techniques
 • Examples of using Windows Application Programming Interface(API) functions

Chapter 6 - Custom Dialog Box Alternatives

 • Using an input box to get user input
 • Using a massages box to display massages or get a simple response.
 • Selecting a file from a dialog box
 • Selecting a directory
 • Displaying Excel’s built-in dialog boxes

Chapter 7 - Introducing User Forms

 • Creating, Showing, and unloading user Forms
 • A discussion of the UserForm controls available to you
 • Setting the properties of UserForm controls
 • Controlling UserForms with VBA procedures
 • A hands-on example of creating a UserForm
 • An introduction to the types op events relevant to Userforms and controls
 • A handy checklist for craeting Userforms

Chapter 8 - Advanced Userform Techniques

 • Using modeless Userforms
 • Displaying a progress indicator
 • Creating a Wizard – an interactive series of dialog boxes
 • Creating a function that emulates VBA’s MsgBox function
 • Allowing users to move Userform controls
 • Displaying a Userform with no title bar
 • Simulating a toolbar with a Userform
 • Allowing users to resize a Userform
 • Handling multiple controls with a single event handler
 • Using a dialog box to select a color
 • Displaying a chart in a Userform
 • Using an enhanced data form

 

 

 

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin