0906.800.096      fb.com/iiehsu        

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
  • Môn học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức chung về bất động sản, sự ra đời của thị trường bất động sản, xu hướng phát triển của thị trường bất động sản, vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản.
  • Môn học cung cấp các kiến thức cơ sở về quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản và hoạt động phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, quy tắc và chuẩn mực đạo đức làm việc của người tham gia kinh doanh lĩnh vực bất động sản.
  • Nội dung của môn học chủ yếu tập trung vào kiến thức chuyên môn về tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản và quy trình nghiệp vụ của nghề môi giới bao gồm: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch, điều kiện thành lập, điều kiện của người quản lý sàn; quy trình nghiệp vụ, kỹ năng khi tiến hành dịch vụ môi giới bất động sản và tổ chức dịch vụ như đàm phán, ký kết hợp đồng, mua bán, ký gửi, chuyển nhượng, thuê mua bất động sản

B.Mục tiêu của môn học:

Stt

Mục tiêu của môn học

 

1

Trang bị cho học viên các kiến thức về cách thức tổ chức điều hành sàn giao dịch; nội dung, phương pháp và quy trình môi giới bất động sản trong mối tương quan với các hoạt động về pháp lý, tiếp thị, quy hoạch và quản lý bất

động sản

2

Giúp hoàn thiện các kỹ năng môi giới và khả năng giải quyết các tình huống

môi giới bất động sản một cách chuyên nghiệp, sáng tạo

 

3

Giúp học viên hiểu về nghề môi giới và cách thức tổ chức sàn giao dịch một cách nghiêm túc, tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp khi tham gia vào lĩnh

vực kinh doanh bất động sản.

  1. Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt

Kết quả đạt được

 

1

Hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản như kinh doanh nhà và công trình xây dựng, kinh doanh quyền sử dụng đất, kinh doanh

dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước đối hoạt động bất động sản

2

Hiểu kiến thức pháp luật về thuế, phí , hợp đồng trong giao dịch bất động sản

 

3

Nắm vững kiến thức về bất động sản và thị trường bất động sản, các loại hình kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản, trình tự thủ tục

thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

4

Hiểu cách thức vận hành của sàn giao dịch bao gồm nguyên tắc, điều kiện

thành lập, quy chế hoạt động, điều kiện đối với người quản lý

5

Vận dụng kiến thức, kỹ năng để đàm phán, soạn thảo các hợp đồng , giải

quyết các tình huống môi giới bất động sản

 

6

Hình thành nhận thức và thái độ đúng đắn nghiêm túc khi nghiên cứu pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sự tự tin độc lập trong tư duy

giải quyết các vấn đề trong hoạt động môi giới bất động sản.

 

D.Phương thức tiến hành môn học:

 

Loại hình phòng

Số

tiết

1

Phòng lý thuyết

56

1

2

Đi thực tế, thực địa

16

 

Tổng cộng

72

Môn học được giảng dạy bằng tiếng việt và có cấu trúc là sự kết hợp của các bài giảng, thảo luận, hoạt động trong lớp và thuyết trình của học viên. Nó đòi hỏi học viên phải chuẩn bị rất nhiều và tích cực tham gia trong giờ học. Vì khóa học này đòi hỏi học viên phải tiếp thu một lượng kiến thức và thông tin rất lớn, nên việc tự học và nghiên cứu độc lập của học viên là một yếu tố quan trọng và điều này sẽ được đánh giá cao thông qua- trình bày và báo cáo trên lớp.

Xem thêm thông tin tại đây

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin