0906.800.096      fb.com/iiehsu        

CHUYÊN VIÊN ĐÀM PHÁN MUA HÀNG

CHUYÊN VIÊN ĐÀM PHÁN MUA HÀNG

CHUYÊN VIÊN ĐÀM PHÁN MUA HÀNG

Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của Mua sắm đã tăng lên với tốc độ lớn hơn so với hầu hết các chức năng kinh doanh khác. Mua sắm không chỉ đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu mà còn phải thực hành chuyên môn bao gồm xác định nhà cung cấp chiến lược, lập kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng công cụ đo lường nhà cung cấp, kỹ năng đàm phán và quản lý hợp đồng quốc tế. Thực tế này dẫn đến quy trình mua sắm chiến lược trở thành một phần quan trọng của doanh nghiệp và đòi hỏi sự quản lý hiệu quả nhằm mang lại giá trị hoàn chỉnh cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Với kinh nghiệm của mình và chuỗi các chương trình đào tạo về Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Logistics và Hàng không Việt Nam (VILAS) phối hợp cùng Hoa Sen Academy tổ chức khóa học Quản trị Mua sắm. Khóa học này trang bị cho học viên kiến ​​thức và thực hành về quản lý đấu thầu trong một tổ chức.

INTRODUCTION

In recent years, the significance of Procurement has increased at a rate greater than in almost all other business functions. Procurement requires not only in-depth knowledge but also professional practice including strategic supplier determination, planning, supplier selection, building supplier measurement tool, negotiation skills, and international contract management. This fact leads to a strategic procurement process, which becomes a critical part of the enterprise and requires effective management with the view to bringing a complete value to the entire supply chain.

With our experiences and the series of training programmes in Supply chain management, Vietnam Logistics and Aviation School (VILAS) organizes the Procurement Executive course. This Executive Certificate in Procurement course equips students with the knowledge and practices of procurement management in an organisation.

LEARNING OBJECTIVE

  • To understand the scope of procurement within a Supply Chain organization and map out the career path in the industry
  • To acknowledge the Procurement Objectives & Responsibilities in the organizations with the procurement maturity evolution
  • To comprehend the importance of supplier selection through the Kraljic Model of targeting and positioning purchase items
  • To understand the basic steps of Strategic Sourcing and the importance of Performance Measurement & Evaluation
  • To acknowledge effective procurement negotiation techniques and skills in practice

TARGET PARTICIPANTS

ASSESSMENT

Components

Ration

Requirements

Process

40%

  • Case study/presentation/Group discussion

Final exam

60%

  • Open exam at the end of the module
  • Duration: 90 mins
  • MQC and essay questions
  • Language: English
Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin