0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Nghiệp Vụ Quản trị Nhân sự

Nghiệp Vụ Quản trị Nhân sự

Nghiệp Vụ Quản trị Nhân sự

GIỚI THIỆU

 • Nhân lực là tài sản quý giá của một doanh nghiệp hay tổ chức. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản trị nhân sự đã góp phần vào việc giải quyết các mặt của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích là làm sao cho người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.
 • Quản trị nhân sự đã gắn liền với mọi doanh nghiệp hay tổ chức, bất kỳ một doanh nghiệp hay cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Viện Đào Tạo Liên Tục - Đại Học Hoa Sen giới thiệu đến học viên lớp “Nghiệp vụ Quản trị nhân sự”.
 • Quản trị nhân sự là một yếu tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp.
 • Khóa học đặc biệt phù hợp cho các bạn sinh viên, hoặc những cá nhân đang làm trong các lĩnh vực khác muốn nâng cao nghiệp vụ của bản thân giúp tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong ngành.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Nắm vững kiến thức chuyên môn 4 chức năng cơ bản trong công việc của một nhân viên nhân sự
 • Tự cá nhân học viên có thể xây dựng hoặc ứng dụng những kiến thức đã học vào trong công việc thực tế
 • Học viên tự mình có thể phát triển chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho chính bản thân và lộ trình đạt được những cột mốc nghề nghiệp

GIẢNG VIÊN

Giảng viên có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc, tư vấn và giảng dạy trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Phương pháp truyền đạt và kinh nghiệm trong hoạt động quản trị nhân sự là những điểm mạnh mà học viên ghi nhận ở giảng viên.

VĂN BẰNG

Chứng nhận do trường Đại Học Hoa Sen cấp.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Khoá đào tạo giúp học viên biết xây dựng:

 1. Bản mô tả công việc
 2. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc
 3. Bản đánh giá kết quả làm việc theo KPOs

Phát triển nguồn ứng viên; tìm kiếm ứng viên; đánh giá và sàng lọc ứng viên; kỹ năng nhận diện bắt hình dong.

Phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực xử lý các tình huống về luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thời lượng: 102 giờ

MÔN HỌC & NỘI DUNG CHÍNH

THỜI LƯỢNG (giờ)

Học phần 1. Tổng quan về Quản trị Nhân sự

6

1. Tổng quan vai trò, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Nhân sự trong tổ chức
2. Tổng quan quy trình nghiệp vụ của Nhân sự
3. Năng lực cần có của chuyên viên Nhân sự

6

Học phần 2. Phát triển tổ chức

12

1. Xây dựng sơ đồ tổ chức

3

2. Xây dựng hệ thống cấp bậc trong công ty

3

3. Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi
4. Văn hoá doanh nghiệp

3

Đánh giá Học phần 1 & 2

3

Học phần 3. Tuyển dụng và thu hút Nhân tài

24

1. Tổng quan chức năng và quy trình Tuyển dụng & thu hút Nhân tài
2. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
3. Xây dựng các kênh tuyển dụng & nguồn ứng viên

6

4. Xây dựng bảng mô tả công việc & tiêu chuẩn chức danh
5. Xây dựng tiêu chí sàng lọc ứng viên
6. Thiết kế bảng quảng cáo tuyển dụng

6

7. Thiết kế hệ thống đánh giá, sàng lọc & tuyển chọn ứng viên
8. Xây dựng cở sở Quản Lý Dữ liệu Ứng viên
9. Xây dựng báo cáo tuyển dụng

6

10. Kỹ năng Phỏng vấn ứng viên

 • Các bước phỏng vấn
 • Kỹ thuật phỏng vấn
 • Kỹ năng đặt câu hỏi

3

Đánh giá Học phần 3

3

Học phần 4. Đào tạo và Phát triển nhân viên

18

1. Tổng quan chức năng và quy trình Đào tạo & phát triển nhân viên

2. Các nền tảng Đào tạo & phát triển nhân viên

 • Nguyên tắc 70-20-10
 • Phong cách học tập của người lớn

3. Phân tích nhu cầu đào tạo

6

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo
5. Xây dựng chương trình đào tạo
6. Tổ chức chương trình đào tạo

6

7. Đánh giá chất lượng sau đào tạo
8. Xu hướng Đào tạo & Phát triển hiện đại (Huấn luyện, học tập trực tuyến)

3

Đánh giá Học phần 4

3

Học phần 5. Tiền lương và Phúc lợi

24

1. Tổng quan hệ thống Tiền lương và Phúc lợi

 • Cấu trúc Chi trả Tài chính & Chi trả Phi Tài chính
 • Các khái niệm: Lương – Thưởng, Phúc lợi, Phụ cấp, Thang bảng lương

2. Tổng quan về Hợp đồng lao động
3. Luật lao động

3

4. Quy chế tính Lương - Thưởng

 • Cấu trúc tiền Lương - Thưởng
 • Xây dựng thang bảng Lương
 • Thiết kế bảng tính Lương - Thưởng
 • Thiết lập bảng báo cáo Lương - Thưởng

6

5. Nghiệp vụ liên quan đến Bảo hiểm Xã hội

 • Quy định Pháp luật về các loại bảo hiểm trong doanh nghiệp
 • Cách tính Bảo hiểm Xã hội - Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Tai nạn

6

6. Nghiệp vụ liên quan đến Thuế thu nhập cá nhân

 • Quy định Pháp luật về Thuế, khấu trừ Thuế
 • Cách tính Thuế thu nhập cá nhân

3

7. Xây dựng các chính sách khen thưởng
8. Xây dựng các chính sách, nội quy kỷ luật lao động

3

Đánh giá Học phần 5

3

Học phần 6. Quản trị hiệu suất và đánh giá thành tích

15

 1. Tổng quan hệ thống Quản trị hiệu suất:
 • Quy trình
 • Các khái niệm: KRA, KPI

2. Xây dựng tiêu chí đánh giá và thang đo

6

3. Quy trình và kế hoạch triển khai hệ Quản trị hiệu suất
4. Thiết lập mục tiêu và KPI
5. Triển khai đánh giá hiệu suất

6

Đánh giá Học phần 6

3

Workshop

3

Thông tin liên hệ tại các cơ sở Đại Học Hoa Sen

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin