0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Nâng cấp kỹ năng thực chiến Microsoft Word

Nâng cấp kỹ năng thực chiến Microsoft Word

Nâng cấp kỹ năng thực chiến Microsoft Word

Trong bộ công cụ văn phòng Microsoft Office, có thể thấy phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word - một trong những sản phẩm phần mềm chủ đạo của hãng Microsoft là quen thuộc và phổ biến nhất đối với tất cả mọi người dùng máy tính trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng hiệu quả các tính năng của Microsoft Word nếu không được đào tạo và cập nhật thường xuyên các phiên bản mới nhất của hãng. Vì vậy, để trang bị và bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên và người đi làm có thể sử dụng thành thạo Microsoft Word, Hoa Sen Academy - trường Đại học Hoa Sen mở khóa học Microsoft Word 2016 theo chuẩn MOS quốc tế với thời lượng 20 giờ.

Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng thành thạo để tạo các tài liệu, báo cáo… đúng chuẩn mực và hiệu quả nhất. Học viên được trang bị kiến thức để biết cách tạo và soạn thảo tài liệu văn bản; định dạng, thêm bảng và danh sách vào trong tài liệu văn bản; thêm một số phần tử để trang trí tài liệu văn bản… để đạt được văn bản tài liệu chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Trong khóa học, học viên sẽ dự kỳ thi thực hành cuối khóa với thời lượng 75 phút để nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học “Chuyên viên Microsoft Word 2016” do trường Đại học Hoa Sen cấp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên còn được hỗ trợ thực hiện bài kiểm tra thử MOS - Word và có đủ năng lực để thi lấy chứng chỉ quốc tế Microsoft Office Specialist for Word 2016 do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu và vô thời hạn.

Nội dung chương trình
Part 1: Create and Manage Documents

1. Create a Document

2. Navigate Through a Document

3. Format a Document

4. Customize Options and Views for Documents

5. Print and Save Documents

Part 2: Format Text, Paragraphs, and Sections

1. Insert Text and Paragraphs

2. Format Text and Paragraphs

3. Order and Group Text and Paragraphs

Part 3: Create Tables and Lists

1. Create a Table

2. Modify a Table

3. Create and Modify a List

Part 4: Create and Manage References

1. Create and Manage Reference Markers

2. Create and Manage Simple References

Part 5: Insert and Format Graphic Elements

1. Insert Graphic Elements

2. Format Graphic Elements

3. Insert and Format SmartArt Graphic

Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin