0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Thiết kế video quảng cáo bằng Motion Graphics

Thiết kế video quảng cáo bằng Motion Graphics

Thiết kế video quảng cáo bằng Motion Graphics

Khóa học Motion Graphics 2D sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng nền tảng cũng như sử dụng thành thạo Adobe Illustrator và After Effect để thực hiện những những TVC quảng cáo 2D, Motion Graphic Video, Info Graphic Video, 2D Animation (hoạt hình 2D hiện đại).....

Tham khảo một sản phẩm của Motion Graphics

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

Khóa học Motion Graphics sẽ trang bị cho học viên từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành tạo After Effect để thực hiện video Motion Graphics

2. THỜI LƯỢNG: 30 giờ 

3. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

  • Các bạn đang là Graphic Design hoặc đã có kiến thức và hoàn thành môn học Illustrator mong muốn phát triển thành Motion Graphic Designer
  • Bạn là người có đam mê lĩnh vực thiết kế, công nghệ sáng tạo, Digital Marketing .. mong muốn theo đuổi con đường sự nghiệp trong lĩnh vực Đồ họa động

4. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

  • Sau khóa học, sẽ trang bị cho học viên từ những kỹ năng nền tảng nhất đến thành thạo After Effect để thực hiện những thiết kế hình ảnh cho Animation Video, hoàn thiện video Motion Graphics 2D
  • Nắm vững diễn hoạt Motion Graphic và tự do sáng tạo với vũ khí đầy sức mạnh After Effect để sáng tạo những TVC Quảng Cáo 2D, Motion Graphic Video, Infographic Video, 2D Animation (hoạt hình 2D hiện đại)... đẹp mắt.  

 5. ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC: 

  • Học viên tham dự từ 70% thời lượng chương trình

 6. CHỨNG NHẬN: 

  • Tham dự khóa học Motion Graphics do trường Đại học Hoa Sen cấp

 7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

  • After Effect và cách phân tích, sáng tạo các chuyển động hình ảnh tư cơ bản đến phức tạp
  • Sử dụng Camera và các Tip khi sử dụng Camera    
Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin