0906.800.096      fb.com/iiehsu        

ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL DASHBOARD

ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL DASHBOARD

ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL DASHBOARD

Chinh phục sếp với kỹ năng sát thủ Excel Dashboard

Trở thành “sát thủ” , bạn sẽ dễ dàng đưa ra các quyết định chính xác hay chinh phục sếp khó tính khi các báo cáo được trình bày trên Excel với các thông tin sinh động và trực quan hơn là các con số khô khan thường thấy.

Excel Dashboard hay còn gọi là bảng điều khiển Excel, là một dạng báo cáo được trình bày trên Excel với các thông tin sinh động và trực quan hơn là các con số khô khan. Đây là một trong các công cụ mà dân văn phòng cần thành thạo, giúp người quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi KPI hoặc số liệu chính và đưa ra quyết định dựa trên nó.

Excel Dashboard cung cấp thông tin chi tiết, phân tích và những cảnh báo giúp dễ dàng hơn trong quản lý dự án, dịch vụ khách hàng, quản lý bán lẻ, dự báo tài chính và hơn thế nữa với nhiều tính năng vượt trội như:

• Hiển thị vừa vặn trên một trang

• Hiển thị các xu hướng chính, so sánh và dữ liệu bằng đồ thị hoặc trong các bảng nhỏ

• Cung cấp cho người đọc kết luận cho mục tiêu của họ

• Thường tương tác cho phép người dùng tự lọc dữ liệu và chuyển đổi chế độ xem

• Áp dụng các phương pháp hay nhất giúp báo cáo được cập nhật nhanh chóng và dễ dàng

Khóa học Microsoft Excel Dashboard tại Hoa Sen Academy sẽ giúp bạn nhanh chóng trở thành “sát thủ” Dashboard chỉ với thời lượng 32 giờ. Khóa học sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo Excel Dashboard: thiết kế biểu đồ, tạo biểu đồ động và tương tác (bằng macro, bằng Pivot Chart,…), tạo biểu đồ nâng cao, kỹ thuật trực quan hóa không biểu đồ,…

 1. What is Dashboard?

        An Excel Dashboard provides insight, analysis and alerts. They're fully interactive and dynamic and can help with project management, customer       service, retail management, financial forecasting and much more.

       Key features

 • Usually fits on one page
 • Displays key trends, comparisons and data graphically or in small tables
 • Provides the reader with conclusions to their objective
 • Is often interactive allowing the user to filter data and switch views themselves
 • Employs best practices that enable the report to be updated quickly and easily
 1. Objectives

      This course will teach you the techniques you can make killer dashboards. These dashboards help you to analyze and make decision in business.

 1. Prerequisites

Student should have knowledge of:

 • Advanced Functions & Formulas
 • Array Formula
 • Advanced Sort
 • Data Validation
 • Advanced Conditional Formatting
 • Pivot Table & Pivot Chart
 1. Exit Profile​​​​​​​​​​​​​​

On successful completion, student will be able to:

 • Know the principle of chart designing
 • Create dynamic and interactive charts
 • Creat conditional charts
 • Create interactive charts by macro
 • Create interactive charts by Pivot Chart
 • Chartless visualization techniques
 • Create a lot of advanced charts
 1. Course Outline

      Part One: Advanced Features

 1. Advanced Functions & Formulas
 2. Array Formula
 3. Sorting and Filtering Data
 4. Using Name
 5. Data Validation
 6. Organizing Data Using Tables
 7. Conditional Formatting
 8. Pivot Table

       Part Two: DASHBOARD

 1. Principle of Chart Design
 2. Create Scrolling Table
 3. Scrolling Chart and Dynamic Labels
 4. Highlight Selected Row or Column
 5. Create Awesome Excel Chart
 6. Chartless Visualization Techniques
 7. Pivot Table and Pivot Chart
 8. Using Form Control
 9. Use the Camera Tool
 10. Dynamic Sales Dashboard Efficient use of check boxes
 11. Comparative Dynamic Sales Dashboard - Show off your Sales
 12. Income Expense Chart -- Express Incomes and Expenses in a Different way
 13. A Simple Dynamic Dashboard
 14. Roll Over Method
 15. Spark lines - In Cell Charts
 16. Interactive Dougnut Chart
 17. Macro - Charged Chart
 18. Thermometer Dashboard with Check Boxes
 19. 100 Block Chart or a Percentage Chart
 20. Gant Chart – Project Management
Đăng ký học
Lịch khai giảng
Đăng ký ngay
Đăng ký nhận tin