0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
 • 18-08-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Thứ 3-5)
Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • 11-09-2020 tại 93 Cao Thắng, Quận 3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
 • 10-08-2020 tại 93 Cao Thắng, Quận 3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Đăng ký
Quản trị Nhân sự
 • 24-08-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00-21:00)
Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
 • 24-08-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (7:00-16:30 ( thứ 2 đến thứ 6))
 • 07-09-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (7:00-16:30 ( thứ 2 đến thứ 6))
Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
 • 24-08-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
 • 28-09-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
 • 24-08-2020 tại Cao Thắng (2,4,6)
Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 24-08-2020 tại cao thắng (2,4,6)
 • 24-08-2020 tại cao thắng (2,4,6)
Đăng ký
Đăng ký nhận tin