0906.800.096     fb.com/ieihsu
Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
  • Ngày 11-06-2020 tại 18:00-21:00, Tối thứ 3, 5 (18:00-21:00, Tối thứ 3, 5)
  • Ngày 15-06-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2, 4, 6)
Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
  • Ngày 01-06-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Đăng ký
Quản trị Nhân sự
  • Ngày 15-06-2020 tại Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
  • Ngày 25-05-2020 tại Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
  • Ngày 08-06-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00-21:00 ( thứ 2 đến thứ 6))
  • Ngày 01-06-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (07:00 - 16:45 ( thứ 2 đến thứ 6))
Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
  • Ngày 08-06-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Đăng ký
Đăng ký nhận tin